Norm Systeemcontrol IT2022 (MKB)

Het doel van de Norm Systeemcontrol IT2022 is het bestuur in control te brengen van zijn eigen informatiesysteem. De Norm Systeemcontrol IT2022 is gebaseerd op de definitie van het complete informatiesysteem en de kernprincipes van informatiebeveiliging. De definitie van een informatiesysteem:

Informatiesystemen bestaan uit:
1) Hardware
2) Software
3) Gegevens
4) Gebruikers
5) Procedures
Kernprincipes van informatiebeveiliging:
1) Beschikbaarheid (continuïteit)
2) Integriteit (foutloosheid)
3) Vertrouwelijkheid (exclusiviteit)

De Norm systeemcontrol IT2022 richt zich op technische-, juridische-, en verzekeringstechnische aspecten en het beheersbaar houden van restrisico’s. Er wordt een koppeling gelegd tussen elk onderdeel van het informatiesysteem en de aspecten van informatiebeveiliging daarvan. De Norm Systeemcontrol IT2022 is gericht op het bereiken van veelzijdig veilig systeembeheer binnen het MKB en is complementaire aan ISO 27001.

Groningen, 9 juni 2022
H.J.J.Hensen & F.H.J. Hensen 

De Norm Systeemcontrol IT2022 is gedeponeerd bij de IT Notaris, Scholten & Wilmink, notarissen Hoogeveen.
Wenst u meer informatie over de Norm Systemcontrol IT2022, neem dan contact op met IT Buro Nederland B.V. via info@itburo.nl

U kiest toch ook voor een

Veelzijdig Veilig Informatiesysteem

01

Hardware in kaart en op orde

Al uw hardware in beeld en op orde met de Quickscan of het IT Logboek.

02

Software up to date en veilig

De software in uw organisatie moet blijven functioneren. onder alle omstandigheden.

03

Uw gegevens veilig en in eigen beheer

De juiste back-up procedure icm een calamiteitenplan geeft u controle over uw gegevens gedurende de bewaarplicht.

04

De gebruiker centraal

De gebruikers van het informatiesysteem centraal stellen is een doel van de Norm Systeemcontrol IT2022.

05

De juiste procedures

Met de juiste op elkaar afgestemde procedures gaat ook de kleinste investering niet verloren.

06

Risk & Compliance

De beveiliging en regelgeving op orde en de rest risico’s afgedekt.

Het netwerk van IT Buro Nederland B.V.

Onze partners

Partners van IT Buro Nederland B.V. zijn geselecteerde bedrijven gelieerd aan alle facetten van informatiesystemen.

IT Recht en advocaten

Vraag nu de Quickscan aan en kom weer in control over uw eigen informatiesysteem

Bestel hier