Training & coaching

Training & Coaching

Informatiesystemen zijn interessant. Zo is elk informatiesysteem uniek. En gebeurt er veel in de levensloop van een informatiesysteem. Die beloopt al gauw tussen de 5 en 10 jaar. Ook is de omgeving van belang. Zo verschillen informatiesystemen in grote organisaties van systemen in het MKB. Er zijn dus veel lessen te trekken met het doel uitval van informatiesystemen te beperken of zelfs te voorkomen.

De meest belangrijke schakel van een informatiesysteem, zijn de gebruikers. Een informatiesysteem bestaat uit: Hardware, software, gegevens, procedures en de gebruikers. Zonder gebruikers geen informatiesysteem. IT Buro Nederland B.V. zet de gebruiker centraal. Het doel van de training is het verhogen van de awareness (bewustwording) van informatiebeveiliging en cybersecurity. De training wordt op locatie verzorgd en duurt 2 tot 4 uur.

In de training zoomen wij in op de continuïteit en veiligheid van een informatiesysteem met speciale aandacht voor cybersecurity. Wenst u een training op maat? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met IT Buro Nederland B.V. via tel: 085-0508085 of via info@itburo.nl

Voordelen training van gebruikers en bestuur:

  • Versterken leidinggevende rol van het bestuur of verantwoordelijken
  • Een veel sterkere (rechts-)positie. Bestuurdersaansprakelijkheid, verzekeringen (cybercrime)
  • Voorkomen reputatieschade
  • Beperken schade door uitval informatiesystemen of uitval voorkomen
  • Motivatie gebruikersgroep
  • Concurrentie voordeel: goede samenwerking informatiesystemen, betrouwbare leverancier.
  • Awareness vergroten (cybersecurity)
  • Kennis delen onder gebruikers

Kennis delen kan op veel manieren. Denk bijvoorbeeld aan een training voor het bestuur en de gebruikers van IT Buro Nederland B.V.
Wij overleggen graag over de beste mogelijkheid om kennis te delen.

Voor meer informatie over Training & coaching kunt u contact opnemen met IT Buro Nederland B.V. op telefoonnummer: 085-0508085 of stuur een email naar info@itburo.nl