IT Logboek Quickscan

Als het gaat om informatiesystemen en Quickscans, wordt er veelal alleen gekeken naar de hardware en de software. Het is veilig. Het is goed. Maar is het hele informatiesysteem ook bekeken? Is dat alles samen ook goed en veilig? Hoe is het bijvoorbeeld geregeld met betrekking tot de gebruikers? Met de IT Logboek Quickscan geven wij u handvaten om het hele informatiesysteem in beeld te brengen. De IT Logboek Quickscan geeft een goed beeld van uw eigen informatiesysteem en waar de aandachtspunten liggen. Dit kunt u zelf uitvoeren, of met begeleiding van een IT Specialist.

De IT Logboek Quickscan is net als het IT Logboek systematisch opgebouwd langs de basisgegevens over de opbouw van informatiesystemen en de basisprincipes van informatiebeveiliging volgens de Norm Systeemcontrol IT2022. Het verschil is dat de IT Logboek Quickscan door ieder persoon met enige kennis van het informatiesysteem zelf uitgevoerd kan worden in tegen stelling tot de uitgebreide scan met het IT Logboek die verder en dieper op alle onderdelen in gaat.

Elk informatiesysteem bestaat uit:
1) Hardware
2) Software
3) Gegevens
4) Gebruikers
5) Procedures

Deze onderdelen brengt de IT Logboek Quickscan systematisch en in de basis in beeld. De basis van informatiebeveiliging bestaat uit drie principes:

1) Beschikbaarheid (ook wel continuïteit)
2) Integriteit (ook wel foutloosheid)
3) Vertrouwelijkheid (ook wel exclusiviteit)

Start met de IT Logboek Quickscan om uw computernetwerk te controleren en te inventariseren. Met het rapport weet u hoe u ervoor staat. Als u na de Quickscan het IT Logboek afneemt, dan krijgt u de Quickscan gratis. In het IT Logboek gaat een IT Specialist dieper op alle onderdelen in met speciale aandacht voor Cybersecurity.

Hoe werkt de IT Logboek Quickscan?

De Quickscan behandeld alle onderdelen van een informatiesysteem en kijkt naar de principes van informatiebeveiliging. Het belang van deze principes is terug te vinden in elk onderdeel van een informatiesysteem. Met de IT Logboek Quickscan wordt op systematische wijze elk (unieke) informatiesysteem in de basis, in beeld gebracht. Dat heeft voor de directie grote voordelen omdat zo het grootste nadeel van IT, dat is in de Informatiemaatschappij zeker de totale afhankelijkheid van dit belangrijkste gereedschap, sterk kan worden beperkt. Maar ook voor extern betrokken partijen met beroepshalve verantwoordelijkheid zoals de verzekeraar en de accountant kan veelzijdig veilig systeembeheer een belangrijke toegevoegde waarde hebben. De IT Logboek Quickscan is voor het bestuur van zo’n groot belang dat de mogelijkheid wordt geboden het in bewaring te geven. Dat kan voor geheel of gedeeltelijke reconstructie van het systeem een groot verschil maken.

Heeft u behoefte aan een uitgebreide controle en inventarisatie dan biedt het IT Logboek u alle voordelen. Met het IT Logboek gaat een IT Specialist samen met u, het complete informatiesysteem na, tot achter de komma. Alle onderdelen van het complete informatiesysteem met extra aandacht voor Cybercrime en Cybersecurity zullen uitgebreid behandeld worden met behulp van het IT-Logboek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IT Buro Nederland B.V. op telefoonnummer: 085-0508085 of stuur een email naar info@itburo.nl

IT Logboek Quickscan

Vraag geheel vrijblijvend meer informatie op over de IT Logboek Quickscan. Wij sturen u een hand-out om een indruk te geven wat u kunt verwachten en waar de Quickscan op inzoomt.

  • Hardware
  • Software
  • Gegevens
  • Gebruikers
  • Procedures
  • Algemene adviezen
  • Handreiking

Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Besluit u na de Quickscan om het zeer uitgebreide IT Logboek af te nemen? Dan krijgt u de Quickscan van ons geheel gratis.*

* Verrekening zal plaatsvinden na bestelling van het IT Logboek.

  Aanvraag formulier