IT Notaris

Stichting IT-notaris: Bescherming van Intellectueel Eigendom en Software Escrow. Voor de bescherming van software is voornamelijk het auteursrecht van belang. Auteursrecht op software ontstaat bij het maken van de (bron)code. Ook op de bijbehorende documentatie is auteursrecht van toepassing. Dit soort auteursrechten (= eigendomsrechten) verdienen optimale bescherming.

De nieuw ontwikkelde diensten van de IT-notaris zijn gericht op de bescherming van deze IE-rechten. Naast de software escrowregelingen, die al door de IT-notaris worden aangeboden, kunt u vanaf heden bij de IT-notaris terecht voor de registratie van Intellectuele Eigendomsrechten, de overdracht van IE-rechten en de verpanding ervan. Stichting IT-notaris is het specialisatieorgaan van alle IT-notarissen in Nederland. Stichting IT-notaris heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de rechtszekerheid in de informatiemaatschappij.

De nieuwe diensten van de IT-notaris sluiten aan bij de vraag vanuit de IT-branche om meer zekerheid en optimale bescherming van IE-rechten. De IT-branche weet zich door het inschakelen van een IT-notaris gegarandeerd van de meest veilige en (rechts)zekere dienstverlening op het gebied van software-escrow, IE (intellectueel eigendom)-registratie en overdracht en verpanding van IE-rechten.

Software Escrow bij de IT Notaris
De eigendomsverhoudingen met betrekking tot het auteursrecht van software (broncodes) zijn vaak erg gecompliceerd. Bij software escrow via de IT-notaris, wordt daarom altijd een titelonderzoek uitgevoerd. Op die manier wordt vastgesteld en vastgelegd wie het intellectuele eigendom heeft op de betreffende software.

De betreffende broncode wordt volledige geverifieerd door een onafhankelijke IT specialist van de Software Borg Stichting en na verificatie in bewaring genomen door een gekwalificeerde IT-notaris, die door zijn kennis van de levenscyclus van IE-rechten bij uitstek de onafhankelijke TTP (Trusted Third Party) is voor deze werkzaamheden.

Bron: https://www.it-notaris.nl/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IT Buro Nederland B.V. op telefoonnummer: 085-0508085 of stuur een email naar info@itburo.nl