Het IT Logboek

Met het IT Logboek die speciaal voor het MKB is ontwikkeld, gaat een IT Specialist of systeembeheerder samen met u, het complete informatiesysteem na. Controleren en inventariseren met speciale aandacht voor cybersecurity. Alle onderdelen van het complete informatiesysteem zullen uitgebreid behandeld worden met behulp van vragen en opdrachten.

IT biedt geweldige voordelen, maar nadelen zijn er ook. Gelukkig kun je die steeds beter wegorganiseren. Veelzijdig veilig informatiesysteem is mogelijk. Het is belangrijk om dat systematisch te doen en zo mogelijk ervaring uit te wisselen. Daarvoor is dit logboek door IT-specialisten ontwikkeld volgens de Norm Systeemcontrol IT2022.

Het IT Logboek is systematisch opgebouwd langs de basisgegevens over de opbouw van informatiesystemen en de basisprincipes van informatiebeveiliging. Elk informatiesysteem bestaat uit:
1) Hardware
2) Software
3) Gegevens
4) Gebruikers
5) Procedures

Deze onderdelen brengt het IT Logboek systematisch in beeld. De basis van informatiebeveiliging bestaat uit drie principes:
1) Beschikbaarheid (ook wel continuïteit)
2) Integriteit (ook wel foutloosheid)
3) Vertrouwelijkheid (ook wel exclusiviteit)

Hoe werkt het IT Logboek?

Een IT Specialist of systeembeheerder gaat met het IT Logboek langs alle onderdelen van het informatiesysteem middels vragen en opdrachten. Na de inventarisatie van alle hardware en of software wordt er per onderdeel gekeken naar de principes van informatiebeveiliging. Het belang van deze principes is terug te vinden in elk onderdeel van een informatiesysteem. In dit logboek wordt op systematische wijze elk unieke informatiesysteem in beeld gebracht. Dit wordt ook wel een audit genoemd.

Het IT Logboek behandelt uitgebreid met tekst en uitleg alle onderdelen: Hardware, Software, Gegevens, Gebruikers en Procedures. Per hoofdstuk worden er vragen gesteld over dat hoofdstuk. Vragen en opdrachten om weer in control te komen over uw informatiesysteem. Om een voorbeeld te geven: Welke hardware heeft u? Is de software up-to-date? Worden de gebruikers betrokken bij het informatiesysteem? Zijn er procedures voor malware? Daarnaast besteed het IT Logboek extra aandacht aan Cybersecurity met verschillende beveiligingsmaatregelen maar ook wat te doen in het geval van een calamiteit? Ook alle incidenten in de praktijk worden in het IT Logboek opgenomen. Op deze manier krijgt u weer grip op uw eigen informatiesysteem, en vergroot u de awareness bij de gebruikers van het informatiesysteem. 

Voordelen van het IT Logboek:

 • Compleet overzicht van uw hardware, inventarisatie en kwestbaarheden vervangen.
 • Compleet overzicht van uw software, firmware updates, licenties en kwetsbaarheden aangepast.
 • Compleet overzicht van uw belangrijkste gegevens en de back-up is geregeld.
 • Compleet overzicht over en van de gebruikers en de awareness is vergroot.
 • Compleet overzicht van de procedures en aangepast aan uw onderneming.
 • Maatregelen voor Cybersecurity genomen op alle fronten.
 • Informatiesysteem voldoet aan de Norm Systeemcontro IT2022
 • Weer in control over uw eigen informatiesysteem! Veelzijdig Veilig!

Het IT Logboek heeft voor u grote voordelen. De onderneming is afhankelijk van het informatiesysteem. De continuiteit moet gegarandeerd zijn, en veilig! Ook voor extern betrokken partijen met beroepshalve verantwoordelijkheid zoals de verzekeraar en de accountant kan veelzijdig veilig informatiesysteem een belangrijke toegevoegde waarde hebben. Het IT Logboek is voor eigenaren van zo´groot belang dat de mogelijkheid biedt het in bewaring te geven bij bijvoorbeeld uw accountant. Dat kan voor geheel of gedeeltelijke reconstructie van het systeem een groot verschil maken bij calamiteiten. Tevens is het IT Logboek geschikt als voorbereiding op ISO 27001 certificering. Het IT Logboek is ontwikkeld volgens de Norm Systeemcontrol IT2022 welke complementaire is aan ISO 27001.

Voor meer informatie over het IT Logboek, kunt u contact opnemen met IT Buro Nederland B.V. op telefoonnummer: 085-0508085 of stuur een email naar info@itburo.nl

IT Logboek

Vraag geheel vrijblijvend meer informatie op over het IT Logboek. Wij sturen u een hand-out om een indruk te geven wat u kunt verwachten en waar het IT logboek op inzoomt.

 • Hardware
 • Software
 • Gegevens
 • Gebruikers
 • Procedures
 • Algemene adviezen
 • Handreiking
 • Met extra aandacht voor Cybersecurity!

Besluit u na de IT Quickscan om het IT Logboek af te nemen? Dan krijgt u de IT Quickscan van ons geheel gratis.*

* Verrekening zal plaatsvinden na bestelling van het IT Logboek.

  Aanvraag formulier