de IT keten

De IT keten is een verzameling van bedrijven, branches en/of beroepen die gelieerd zijn aan het informatiesysteem. Een branche of beroep die kan deelnemen in de keten van een informatiesysteem zoals bijvoorbeeld een IT jurist, IT accountant, IT Notaris of een IT verzekeraar. Het brede netwerk van het informatiesysteem, is de IT keten.

Een informatiesysteem is meer dan een computernetwerk. Naast de hardware en de software zijn er de onderdelen; gegevens, gebruikers en procedures. Deze vijf onderdelen vormen het informatiesysteem. Daarnaast zijn er verschillende branches en beroepen die een functie kunnen vervullen binnen of over het informatiesysteem. Zoals bijvoorbeeld een accountant die zijn klant kan informeren, adviseren en iets over de voortgang van het informatiesysteem op kan nemen in de verslagen. Maar ook de juridische kant behoort tot de keten. De IT Jurist heeft specifieke juridsiche kennis over bijvoorbeeld auteursrecht, databankenrecht of de AVG wet.

Schrijft u software? Dan is een Escrow-overeenkomst erg belangrijk. Dat is een overeenkomst waarbij een softwareleverancier of -distributeur en gebruiker overeenkomen dat de leverancier de broncode van een softwareproduct ten behoeve van de gebruiker deponeert bij een gespecialiseerd IT Notaris.

Branchespecifieke beroepen die allemaal onderdeel zijn van het informatiesysteem.

Voorbeeld van IT Keten:

Voor meer informatie over de IT Keten, of als u deelnemer bent in de IT keten, kunt u contact opnemen met IT Buro Nederland B.V. op telefoonnummer: 085-0508085 of stuur een email naar info@itburo.nl

Ketenverantwoordelijkheid: tips en tools Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (opent in nieuw venster).