IT Jurist

IT Jurist of IT recht advocaat. Met de juiste inzichten over onderwerpen zoals de IT-markt, privacy, cybersecurity, IT-contracten, e-commerce en cloud computing kunnen juristen de brug slaan tussen IT, data en recht. IT-recht kent deelgebieden als IT-contracten, internetrecht, softwarerecht, domeinnamenrecht privacy-recht, telecommunicatierecht, intellectueel eigendomsrecht en Cloud computingrecht (of kortweg Cloudrecht). De grenzen van IT-recht zijn soms moeilijk te trekken. Het IT-recht loopt namelijk recht door andere rechtsgebieden heen zoals het strafrecht of het contractenrecht.

De IT Jurist en IT Recht. De combinatie van IT en recht
Het IT-recht, ook wel bekend als de oudere term informaticarecht, is het rechtsgebied dat de informaticatechnologie beheerst. Door de voortdurende ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie ontstaan er nieuwe juridische problemen die een plaats dienen te krijgen binnen het bestaande juridische kader (bijvoorbeeld de "diefstal" van digitale gegevens). De IT Jurist houdt zich met deze IT-Recht vraagstukken bezig.

Hierdoor kan het IT-recht ook gezien worden als het recht van de door informatietechnologie gevormde digitale wereld. Als functioneel rechtsgebied doorsnijdt het de klassieke rechtsgebieden, zoals het privaatrecht en het publiekrecht. Kenmerkend aan het IT-recht is het gegeven dat het multidisciplinair is, aangezien het technologische ontwikkelingen zijn waardoor nieuwe juridische vragen worden opgeroepen. Deze juridische vragen moeten vaak worden geanalyseerd op grondrechtelijk niveau. Daarbij wordt in de afweging van door grondrechten verankerde belangen (zoals het recht op privacy of vrije meningsuiting) een oplossing gezocht voor een concreet probleem.

Het IT-recht kan niet worden beschouwd als een zuiver nationaal rechtsgebied. Dit heeft vooral te maken met de ontwikkeling van het internet, waarbij landsgrenzen worden overschreden, en waardoor het rechtsgebied een transnationaal karakter krijgt. Het rechtsgebied wordt buiten Nederland als IT-Law aangeduid. Omdat veel IT-ontwikkelingen ook van belang zijn voor de Europese Unie, neemt ook het Europese recht op het terrein van het IT-recht in betekenis toe.

IT recht bij Rein Advocaten en adviseurs, partner van IT Buro Nederland B.V.
In de snel veranderende wereld van de technologie is het een kunst om bij te blijven. Rein Advocaten en Adviseurs zijn als advocaten oprecht geïnteresseerd in nieuwe technische ontwikkelingen. De IT-recht advocaten hebben de actuele juridische kennis die je nodig hebt om toekomstbestendig te ondernemen en innoveren. Meer informatie over Rein Advocaten en Adviseurs vindt u op de website: https://rein.nl/

Voor meer informatie over IT Juristen kunt u contact opnemen met IT Buro Nederland B.V. op telefoonnummer: 085-0508085 of stuur een email naar info@itburo.nl