Logo van IT Buro Nederland B.V.

IT Buro Nederland B.V.

IT Buro Nederland is een onafhankelijk IT advies buro gespecialiseerd in beveiligingsproducten voor informatiesystemen binnen het MKB. Om de eigenaar weer in controle te brengen van zijn eigen informatiesysteem, heeft IT Buro Nederland B.V. de producten IT Quickscan, het uitgebreide IT Logboek en de maatregelen IT Rimaco ontwikkeld volgens de Norm Systeemcontrol IT2022 MKB die complementaire is aan de Norm ISO/IEC 27001.

De Missie van het familiebedrijf IT Buro Nederland B.V. is:
Informatiesystemen
in het MKB veelzijdig veilig maken.

Preventie & inventarisatie
IT Buro ontwikkeld IT Producten om "awareness" (bewustwording) te creëren voor een veilig informatiesysteem en om calamiteiten te voorkomen. En mocht er zich een calamiteit voordoen, dan heeft het bestuur van het informatiesysteem een veel sterkere positie en ook rechts-positie. De producten zijn ontwikkeld volgens de Norm Systeemcontrol IT2022. De Norm Systeemcontrol IT2022 is gebaseerd op ISO / IEC 27001 (information security management system) en aangepast voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB). Als bij een inventarisatie ontbrekende beveiligingscomponenten worden vastgesteld verwijst IT Buro Nederland B.V. u graag door, naar specialisten zoals IT Juristen en beveiliging experts.

Wenst u meer informatie over de producten en wat het voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met IT Buro Nederland B.V. via info@itburo.nl of bel met 085-0508085.

Familiebedrijf IT Buro Nederland B.V.

IT Buro Nederland B.V. is een bedrijf dat eigendom is van Henri Hensen. Henri heeft zijn sporen in de IT ruimschoots verdient.

Henri leerde bij een Amerikaans computerbedrijf programmeren toen softwarehouses nog niet bestonden. Hij was de eerste in Nederland beëdigde informaticadeskundige en stond aan de wieg van het specialisme IT-Notaris. Een specialisme dat nu door de KNB (Kon. Notariële Beroepsorganisatie) is erkend.

De familie Hensen kent een lange traditie van familiebedrijven in het MKB. En wil desgewenst daar graag over vertellen.

Broncode Voor veiliger broncodebeheer moet veel kennis en ervaring gedeeld worden. Broncodes vormen een onderbelicht onderdeel van de informatiemaatschappij. De broncodes vormen het fundament van de informatiemaatschappij. Toch kennen broncodes nog geen identiteit. Terwijl ze veel kenmerken met elkaar gemeen hebben en die kenmerken van cruciaal belang zijn voor de beschikbaarheid van de software die voortkomt uit een broncode.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij IT Buro Nederland vinden wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) de basis voor ons bestaan! Dat begint al bij onze missie: De informatiemaatschappij veiliger maken. Dat willen ze doen door onder andere aandacht te vragen voor veilig broncodebeheer. Wij doen dat op basis van een aantal principes van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zoals het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en duurzaam ondernemen. De informatie maatschappij veiliger maken begint bij kennis delen. Onwetendheid over informatiesystemen is een risico in de informatiemaatschappij. Doel van IT Buro Nederland B.V. is behapbaar wetenschappelijke informatie verspreiden onder directe en indirecte gebruikers van informatiesystemen. Indirecte gebruikers zijn bijvoorbeeld accountants en verzekeraars.

Onwetendheid kan leiden tot angst en angst kan weer leiden tot wantrouwen. Op zijn beurt kan wantrouwen weer leiden tot weerstand. Een veiliger informatiemaatschappij begint dus bij het behapbaar verspreiden van wetenschappelijke informatie. IT Buro Nederland B.V. werkt daarvoor samen met partners. De tijd is voorbij dat een (1) partij of (beroeps-)organisatie nog alles kan weten over de gevolgen van informatietechnologie (IT).

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IT Buro Nederland B.V. op telefoonnummer: 085-0508085 of stuur een email naar info@itburo.nl

U kiest toch ook voor een

Veelzijdig Veilig Informatiesysteem

01

Hardware in kaart en op orde

Al uw hardware in beeld en op orde met de Quickscan of het IT Logboek.

02

Software up to date en veilig

De software in uw organisatie moet blijven functioneren. onder alle omstandigheden.

03

Uw gegevens veilig en in eigen beheer

De juiste back-up procedure icm een calamiteitenplan geeft u controle over uw gegevens gedurende de bewaarplicht.

04

De gebruiker centraal

De gebruikers van het informatiesysteem centraal stellen is een doel van de Norm Systeemcontrol IT2022.

05

De juiste procedures

Met de juiste op elkaar afgestemde procedures gaat ook de kleinste investering niet verloren.

06

Risk & Compliance

De beveiliging en regelgeving op orde en de rest risico’s afgedekt.

Het netwerk van IT Buro Nederland B.V.

Onze partners

Partners van IT Buro Nederland B.V. zijn geselecteerde bedrijven gelieerd aan alle facetten van informatiesystemen.

IT Recht en advocaten

Vraag nu de Quickscan aan en kom weer in control over uw eigen informatiesysteem

Bestel hier