IT Accountant

Als accountant heeft u een belangrijke rol binnen het MKB als het gaat over Informatiesystemen. Iedere accountant is afhankelijk van het informatiesysteem van zijn klanten. Binnen het MKB wordt steeds meer gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Informatie Technologie neemt een belangrijke rol in het ondernemen. Bedrijven worden er afhankelijk van en kunnen uitval niet permiteren. Als accountant heeft u de mogelijkheid om uw klant te informeren met advies over maatregelen voor informatiebeveiliging met het product IT Rimaco (Risico, Maatregel, Combinatie) van IT Buro Nederland B.V. Ook kunt u als accountant de gegevens van uw klant in bewaring nemen.

Bij grote bedrijven en controleplichtige bedrijven moet de accountant iets zeggen over de voortgang van het informatiesysteem;
Artikel 393 Burgerlijk Wetboek Boek 2 lid 4 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

IT Accountant voor het MKB
Accountants worden steeds meer afhankelijk van het informatiesysteem van zijn klanten. Gegevens en informatie worden (online) uitgewisseld en de accountant verwerkt die gegevens. Wat gebeurdt er als het informatiesysteem uitvalt of de gegevens verloren gaan? De accountant kan een belangrijke rol spelen in advies over beveiligingsmaatregelen (IT Rimaco) en het in bewaring nemen van gegevens over het informatiesysteem (IT Quickscan en het IT Logboek). Bij het bewaren van gegevens kan gedacht worden aan snel herstel bij calamiteiten zoals een ransomware aanval of een brand waarbij de gegevens verloren zijn gegaan. Om calamiteiten te voorkomen kan de accountant adviseren over maatregelen voor informatiebeveiliging. Deze maatregelen worden beschikbaar gesteld door IT Buro Nederland B.V.

 • Na het uitvoeren van de IT Quickscan door het bedrijf kan het bedrijf de gegevens over het informatiesysteem in bewaring worden genomen door de accountant.
 • Na het uitvoeren van het IT logboek door een IT Specialist kunnen de gegevens over het informatiesysteem in bewaring worden genomen door de accountant.
 • Advies en informatie over IT maatregelen voor informatiebeveiliging met IT Rimaco (Risico Maatregel Combinatie).

 • In geval van een (cyber)calamiteit, heeft u als accountant alle informatie over het informatiesysteem van uw klant, en kan de betreffende IT dienstverlener snel en eenvoudig met de juiste informatie over het informatiesysteem beginnen met herstel van het informatiesysteem.
  Win Win.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IT Buro Nederland B.V. op telefoonnummer: 085-0508085 of stuur een email naar info@itburo.nl

  IT Accountant

  Vraag geheel vrijblijvend meer informatie op over de mogelijkheden van de producten en diensten van IT Buro nederland B.V.

  • IT Quiz
  • IT Quickscan
  • IT Logboek
  • IT Training
  • IT Maatwerk
  • IT Accountant
  • IT Verzekering

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IT Buro Nederland B.V. op telefoonnummer: 085-0508085 of stuur een email naar info@itburo.nl

    Aanvraag formulier