Wat is een informatiesysteem

Binnen het MKB staan computers en printers. Dat wordt veelal een computernetwerk genoemd of kortweg netwerk. En daar doe je het te kort mee. Die computers hebben allemaal software. Achter de computer zit een gebruiker (medewerker). Die gebruiker werkt op de computer en verwerkt gegevens (data). Al die handelingen worden gedaan volgens procedures (methode). Dat samen, hardware, software, gegevens, gebruikers en procedures is een informatiesysteem. Het informatiesysteem plus de basisprincipes van informatiebeveiliging zoals continuiteit, integriteit (foutloosheid) en vertrouwlijkheid is de Norm Systeemcontrol IT2022 die complementaire is aan de Norm ISO/IEC 27001.

Een informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geintegreerd en gepresenteerd - kan worden. Een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie.

Informatiesysteem en Informatiebeveiliging
Een informatiesysteem bestaat uit meerdere losse onderdelen. Al die losse onderdelen hebben verband met elkaar en het een kan niet zonder het andere. Daarom is het zo belangrijk bij informatiebeveiliging om niet alleen naar de hardware en de software te kijken, maar juist ook naar de gegevens, de gebruikers en de procedures. Deze basisprincipes zijn al meer dan 40 jaar oud. Door de komst van internet, cloud en andere technologische vooruitgangen, lijken de oude principes vergeten te zijn. In de moderne IT geldt dit nog steeds.

Daarbij geldt dat op alle onderdelen van het informatiesysteem wet- en regelgeving van toepassing is. Juridische aspecten die weer van belang zijn en betrekking hebben op de onderdelen van informatiebeveiliging. Denk aan de bewaartermijnen voor gegevens of gebruikersovereenkomsten. Dit alles tesamen maakt van het informatiesysteem en de informatiebeveiliging, een levend orgaan, een systeem, dat continu aan verandering onderhevig is.

Omdat het continu aan verandering onderheving is, is het van belang om de IT binnen een bedrijf op orde te hebben, en te houden volgens de Norm IT2022. Alleen zo kom je als bestuurder, directie van een bedrijf weer zelf in control over je eigen informatiesysteem.

Informatiesysteem:

  • Hardware
  • Software
  • Gegevens
  • Gebruikers
  • Procedures

Informatiebeveiliging:

  • Continuiteit
  • Integriteit
  • Vertrouwlijkheid

Toevoegingen:

  • Cybersecurity
  • Duurzaamheid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IT Buro Nederland B.V. op telefoonnummer: 085-0508085 of stuur een email naar info@itburo.nl

U kiest toch ook voor een

Veelzijdig Veilig Informatiesysteem

01

Hardware in kaart en op orde

Al uw hardware in beeld en op orde met de Quickscan of het IT Logboek.

02

Software up to date en veilig

De software in uw organisatie moet blijven functioneren. onder alle omstandigheden.

03

Uw gegevens veilig en in eigen beheer

De juiste back-up procedure icm een calamiteitenplan geeft u controle over uw gegevens gedurende de bewaarplicht.

04

De gebruiker centraal

De gebruikers van het informatiesysteem centraal stellen is een doel van de Norm Systeemcontrol IT2022.

05

De juiste procedures

Met de juiste op elkaar afgestemde procedures gaat ook de kleinste investering niet verloren.

06

Risk & Compliance

De beveiliging en regelgeving op orde en de rest risico’s afgedekt.

Het netwerk van IT Buro Nederland B.V.

Onze partners

Partners van IT Buro Nederland B.V. zijn geselecteerde bedrijven gelieerd aan alle facetten van informatiesystemen.

IT Recht en advocaten

Vraag nu de Quickscan aan en kom weer in control over uw eigen informatiesysteem

Bestel hier