Disclaimer

Disclaimer IT Buro Nederland B.V.
Door deze website te bezoeken of het gebruiken van de informatie op of verkregen via deze website, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Geen aansprakelijkheid IT Buro Nederland B.V.
IT Buro Nederland B.V. is tegenover u op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die volgt uit het bezoeken of gebruiken van deze website.

Informatie op deze website
De informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie. IT Buro Nederland B.V. kan niet garanderen dat de informatie op of via deze site volledig en correct is. IT Buro Nederland B.V. is daarom niet aansprakelijk voor schade die daaruit volgt.

IT Buro Nederland B.V. streeft er evenwel naar dat alle informatie op deze site volledig en correct is.

Informatie over, verzekeringen of op juridisch of fiscaal terrein, of aanbevelingen daarover, mogen nooit worden opgevat als een (persoonlijk) advies. De gebruiker van de site draagt zelf het risico en is verantwoordelijk voor het gebruiken van die informatie en het controleren van de juistheid en volledigheid.

IT Buro Nederland B.V. kan de volledigheid en juistheid van informatie van derden, waarnaar op deze website wordt verwezen, niet garanderen. De gebruiker draagt zelf risico en is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van die informatie.

Alle informatie op deze site, waaronder teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, kan zonder voorafgaande aankondiging door IT Buro Nederland B.V. worden gewijzigd of verwijderd.

Verzenden van gegevens
Hoewel IT Buro Nederland B.V. alles in het werk stelt om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, is zij niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen door de online verzending van gegevens via deze website door gebruikers.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van IT Buro Nederland B.V. dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door IT Buro Nederland B.V. onderhouden en IT Buro Nederland B.V. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. IT Buro Nederland B.V. is niet aansprakelijk en geeft geen garanties over de toegankelijkheid, beveiliging en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo´s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij IT Buro Nederland B.V. of andere partijen en zijn wettelijk beschermd. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van IT Buro Nederland B.V.

Virussen
Als de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn niet vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten, dan is IT Buro Nederland B.V. niet aansprakelijk voor schade die hier het gevolg van is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. IT Buro Nederland B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending en virussen.